In het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ wordt op 28 november 2019 van 13.00 tot 16.00 een workshop ‘notenteelt (en fruit) in kippenuitlopen’ voor pluimveehouders georganiseerd.

De workshop vindt plaats bij Johan Verbeek in Renswoude, waar eind vorig jaar in het kader van dit project op 2 hectare walnoten in de uitloop zijn aangeplant. Tijdens de workshop zal door hovenier en notenteler Roderik de Vries praktische kennis worden gedeeld over welke mogelijkheden er zijn met notenteelt in kippenuitlopen en wat er komt kijken bij het beheer van notenbomen in een uitloop.

Buiten in de uitloop zullen de verschillende aspecten van beheer van notenbomen (o.a. aanplant, snoei, oogst) aan de hand van de notenaanplant aan bod komen.

Als aanvulling op het notenprogramma zal ook worden stilgestaan bij de fruitboomgaard in een ander deel van de uitloop, waarbij kort wordt verteld wat de ervaringen hiermee zijn en welke kansen er liggen.

Deelname aan de workshop is kostenloos, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Het programma is als volgt:

13.00-13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 14.00 Aanvang
Toelichting project Agroforestry in kippenuitlopen
14.00 – 14.15 Korte introductie notenteelt – Roderik de Vries
14.15 – 15.15 Naar buiten:
Uitleg Johan notenaanplantQ&A notenteelt – Roderik de Vries,Bijvoorbeeld:Waar op letten bij aanplant? Wanneer snoeien en hoe snoeien? Wanneer oogsten en hoe oogsten?
15.15 – 15.45 Fruitteelt

Ervaringen en kansen

15.45 – 16.00 Afsluiting
16.00 – …. Borrel