Agroforestry in kippenuitlopen

Welkom op de website van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’

Agroforestry (boslandbouw) is een landbouwsysteem waarin bomen worden gecombineerd met akkerbouwgewassen of veehouderij. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat de combinatie van bomen met akkerbouwgewassen of vee leidt tot een positieve wisselwerking waarbij het agroforestrysysteem meer oplevert dan de som van de afzonderlijke ‘teelten’.

Kippenuitlopen lenen zich hier goed voor.

In het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ werken Probos, Face the Future en Louis Bolk Instituut, in samenwerking met Biomeerwaarde Ei, aan het demonstreren en promoten van verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen en het onderzoeken hoeveel CO2 met beplanting kan worden vastgelegd. Het planten van bomen en struiken in kippenuitlopen kan het welzijn van kippen verbeteren, maakt de uitloop minder aantrekkelijk voor zogenaamde vogelgriep-risicovogels en legt CO2 vast. Lees hier meer over de toegevoegde waarde van het inpassen van een agroforestry-systeem in kippenuitlopen.  Meer informatie over het project vindt u hier.

Vier mogelijke boomteelten die toepasbaar zijn in kippenuitlopen worden hier nader toegelicht, waarbij verschillende teeltsystemen worden beschreven, een indicatie van kosten en baten wordt gegeven en de CO2-vastlegging van verschillende typen beplanting wordt berekend.  Waar mogelijk zijn voorbeeldbedrijven gepresenteerd waar de combinatie van boomteelt en kippenuitloop al wordt toegepast. Ook worden belangrijke wetten en regelingen toegelicht om inzicht te krijgen in welke wetten en regelingen voor uw kippenuitloop van belang zijn als u een agroforestry-systeem in uw kippenuitloop wilt realiseren.

Biomassateelt