In het project LegComBio is in de periode 2017-2020 door het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) onderzocht hoe een landbouwperceel efficiënter en duurzamer benut kan worden door in biologische kippenuitlopen plantaardige teelten slim met pluimvee te combineren.

Op 21 oktober 2020 verscheen het eindresultaat van dit onderzoek. Het rapport is hier te vinden.

Acht weken lang moesten ze binnenblijven, de 45.000 vrije-uitloopkippen van Ekoz in Schore. Hun baas Léon Jansen opende vanmorgen voor het eerst sinds 12 februari het meterslange gordijn naar buiten. ,,Witte kippen zijn altijd wat voorzichtiger dan bruine. Het duurde wel paar minuten voordat de eersten naar buiten kwamen.”

Minister Schouten had de ophokplicht ingesteld vanwege de uitbraak van de vogelgriep. Nu het gevaar geweken is en de ‘lockdown’ voor pluimvee voorbij is, is Jansen ook verplicht om de kippen zo snel mogelijk weer naar buiten te laten. De regels voor het stempel ‘vrije-uitloopeieren’ schrijven dat voor. Het pluimvee kan nu weer naar hartenlust in de wilgen op het terrein zitten of kuiltjes maken in het zand, zodat ze stofbaden kunnen nemen. ,,De kippen vinden dat prachtig.” Lees artikel

In de aflevering van Binnenste Buiten van 4 december wordt aandacht besteed aan De Nieuwe Baankreis, het bedrijf waar Ron en Gracia Verdel in 2018 samen met compagnon Edward Nijk als voorbeeldbedrijf een walnotengaard in de uitloop hebben gerealiseerd.

De aflevering is terug te kijken via deze link. Het item over De Nieuwe Baankreis begint op 5:07 minuut en gaat verder op 12:53 en 19:40.

In het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ wordt op 28 november 2019 van 13.00 tot 16.00 een workshop ‘notenteelt (en fruit) in kippenuitlopen’ voor pluimveehouders georganiseerd.

De workshop vindt plaats bij Johan Verbeek in Renswoude, waar eind vorig jaar in het kader van dit project op 2 hectare walnoten in de uitloop zijn aangeplant. Tijdens de workshop zal door hovenier en notenteler Roderik de Vries praktische kennis worden gedeeld over welke mogelijkheden er zijn met notenteelt in kippenuitlopen en wat er komt kijken bij het beheer van notenbomen in een uitloop.

Buiten in de uitloop zullen de verschillende aspecten van beheer van notenbomen (o.a. aanplant, snoei, oogst) aan de hand van de notenaanplant aan bod komen.

Als aanvulling op het notenprogramma zal ook worden stilgestaan bij de fruitboomgaard in een ander deel van de uitloop, waarbij kort wordt verteld wat de ervaringen hiermee zijn en welke kansen er liggen.

Deelname aan de workshop is kostenloos, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Het programma is als volgt:

13.00-13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 14.00 Aanvang
Toelichting project Agroforestry in kippenuitlopen
14.00 – 14.15 Korte introductie notenteelt – Roderik de Vries
14.15 – 15.15 Naar buiten:
Uitleg Johan notenaanplantQ&A notenteelt – Roderik de Vries,Bijvoorbeeld:Waar op letten bij aanplant? Wanneer snoeien en hoe snoeien? Wanneer oogsten en hoe oogsten?
15.15 – 15.45 Fruitteelt

Ervaringen en kansen

15.45 – 16.00 Afsluiting
16.00 – …. Borrel

Achter het biologische pluimveebedrijf van Johan, Jantine en Ariën Verbeek in het buitengebied van Renswoude staan 201 walnootboompjes. Sprietige exemplaren van amper twee meter hoog, met telkens een metertje of tien ertussen. Een bos kun je het nog niet noemen, maar over een paar jaar zal het hier al aardig toeven zijn. De walnotenboomgaard wordt het buitenverblijf van een deel van de 16 duizend biokippen die Verbeek houdt. De nieuwe groep is net gearriveerd en moet nog even acclimatiseren in de stal. Zodra de dieren gewend zijn, mogen ze dit beboste terrein als hun uitloop gebruiken. Het project is een van de pilots die, onder toeziend oog van WUR, moeten aantonen wat extra bosbouw kan bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Resource, maart 2019. Klik hier voor het hele artikel.

 

Walnotenteelt is één van meest kansrijke vormen van Agroforestry in de vrije uitloop bij pluimveebedrijven. Zo blijkt uit een pilot die momenteel wordt uitgevoerd door Probos, het Louis Bolk Instituut en Face the Future. Bovendien wordt er op voorbereiding van het klimaatakkoord ook naar de landbouwsector gekeken: welke mogelijkheden zijn er om meer CO2 vast te leggen? Eén van de
ideeën is meer bomen op landbouwgrond aanplanten, zonder de landbouwfunctie aan te tasten. Bomen in de vrije uitloop is daarmee definitief een interessant businessmodel geworden voor
pluimveebedrijven.

Pluimveekrant, maart 2019. Klik hier voor het hele artikel.

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

Lees meer

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

Lees meer

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

Lees meer

Erik en Esther van Butselaar uit Waardenburg hebben een biologisch pluimveebedrijf met zesduizend leghennen. In hun uitloop is een professionele appelboomgaard aangelegd die wordt beheerd door fruitteler Marije Ilbrink.

Erik en Esther van Butselaar uit Waardenburg hebben een biologisch pluimveebedrijf met zesduizend leghennen. In hun uitloop is een professionele appelboomgaard aangelegd die wordt beheerd door fruitteler Marije Ilbrink.

Lees meer