Meerwaarde agroforestry.

Agroforestry in kippenuitlopen leidt tot een beter gebruik van de uitloop door de kippen. De dubbele benutting van de uitloop betekent dat er niet alleen kosten zijn aan de uitloop inrichting, maar ook inkomsten. Op die manier verdient de investering in een aantrekkelijke uitloop zich deels of geheel terug.

Dierenwelzijn en diergezondheid
Kippen zijn van oorsprong bosdieren en voelen zich veiliger in een meer beschutte uitloop. In een uitloop met beplanting lopen kippen verder van de stal en verspreiden zich beter over de uitloop. Daarmee verspreiden ze hun mest beter over de uitloop. Ook wordt het natuurlijk gedrag van de kippen bevorderd en vertonen ze minder verenpikken, afwijkend gedrag dat ontstaat door stress. Tenslotte biedt een begroeide uitloop meer te ontdekken en te scharrelen voor de nieuwsgierige dieren dan wanneer er alleen gras zou staan, wat de kippen dichtbij de stal volledig opeten. Beplanting in de uitloop biedt de kippen beschutting tegen weersomstandigheden en weert risicovogels die vogelgriep kunnen verspreiden (eenden en ganzen) uit de uitloop.

Koolstof vastleggen en CO2-emissie verminderen
Houtige beplanting legt CO2 vast op het bedrijf.  Wanneer houtige biomassa uit de beplanting na oogst wordt gebruikt voor energie- of warmteopwekking, en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen als gas uitspaart, vermindert de CO2-emissie van het bedrijf. Voor houtige gewassen waarvan het hout hoogwaardig kan worden gebruikt voor langjarige toepassingen (bijv. notenhout), blijft de vastgelegde CO2 nog lang in het hout opgeslagen.

Fijnstof afvangen
Bomen en struiken kunnen een deel van de fijnstof vangen die uit de stal de lucht in verdwijnt.

Biodiversiteit en landschap
Houtige beplanting leidt tot andere en meer biodiversiteit in vergelijking met een uitloop die alleen uit grasland bestaat. Bloeiende bomen en struiken zijn een belangrijke voedselbron voor hommels en bijen. Ook andere fauna kan gebruik maken van de houtige beplanting, bijvoorbeeld als schuilmogelijkheid. De bomen en struiken in  de kippenuitloop maken het landschap aantrekkelijker in vergelijking met een deels kaalgegeten uitloop waar eerst alleen gras stond.