Walnotenteelt is één van meest kansrijke vormen van Agroforestry in de vrije uitloop bij pluimveebedrijven. Zo blijkt uit een pilot die momenteel wordt uitgevoerd door Probos, het Louis Bolk Instituut en Face the Future. Bovendien wordt er op voorbereiding van het klimaatakkoord ook naar de landbouwsector gekeken: welke mogelijkheden zijn er om meer CO2 vast te leggen? Eén van de
ideeën is meer bomen op landbouwgrond aanplanten, zonder de landbouwfunctie aan te tasten. Bomen in de vrije uitloop is daarmee definitief een interessant businessmodel geworden voor
pluimveebedrijven.

Pluimveekrant, maart 2019. Klik hier voor het hele artikel.