In het project LegComBio is in de periode 2017-2020 door het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) onderzocht hoe een landbouwperceel efficiënter en duurzamer benut kan worden door in biologische kippenuitlopen plantaardige teelten slim met pluimvee te combineren.

Op 21 oktober 2020 verscheen het eindresultaat van dit onderzoek. Het rapport is hier te vinden.