Wilgenteelt bij biologisch pluimvee- en melkveebedrijf Van Deelen (De Glind)

Het biologisch pluimvee- en melkveebedrijf van Jaap van Deelen in De Glind telt 25.000 biologische legkippen en heeft een uitloop van 10 hectare. In de uitloop worden maïs, kerstbomen en hoogstamfruit geteeld. Daarnaast groeien er ook elzen, meidoorn en hazelaar in de uitloop.

Het bedrijf van Jaap van Deelen is één van de voorbeeldbedrijven waarbij in het project ‘Kiplekker onder de Wilgen’ (2013-2015) wilgenteelt in de uitloop is geïntroduceerd.

Jaap van Deelen wilde een paar jaar geleden zijn uitloop beplanten en tijdens de zoektocht naar mogelijkheden kwam hij de pilot ‘Kiplekker onder de Wilgen’ tegen. Dit zag hij als een kans om extra inkomsten te genereren uit de uitloop en hij besloot zich aan te melden. 

Aanplant en eerste onderhoud
In april 2013 is naar Zweeds plantverband één hectare beplant met wilgen met behulp van een plantmachine (15.000 stekken per ha). 

Ervaringen
Al snel begonnen de wilgen goed uit te lopen. De onkruiddruk viel echter tegen, met name distels groeiden de wilgen voorbij. Door deze grote onkruiddruk en nauwelijks zichtbare distels besloot Van Deelen in juni 2013 een deel van het perceel op te geven. Naast dat kippen er gebruik van maakten, konden de koeien het ook weer als ‘grasland’ gebruiken.

Op de resterende percelen (ongeveer 0,5 hectare) is in het voorjaar van 2014 ingeboet. Hiervoor zijn scholieren ingezet, die tegen een vergoeding dit werk voor Van Deelen hebben gedaan. De kippen maken goed gebruik van de wilgenplantage en ze houden het perceel redelijk schoon.

Er worden geen eieren in de plantage verstopt. De predatiedruk door roofdieren is vergelijkbaar met de percelen met een hoogstamboomgaard en mais.

Commercieel gezien valt de wilgenplantage wat tegen, zeker nu deze kleiner is dan één hectare. Aan pluimveehouders die interesse hebben in het combineren van wilgenteelt en vrije uitloop wil Van Deelen de tip meegeven om een behoorlijk oppervlak te beplanten (minstens zo’n drie hectare). Minder dan één hectare is volgens hem commercieel niet interessant.

Aanplanten op schoon (onkruidvrij) land is volgens Van Deelen het beste. Daarnaast heeft hij gemerkt dat het belangrijk is om vroeg te beginnen met onkruidbestrijding. Net als bij mais kun je daarmee het beste al beginnen voordat het onkruid echt zichtbaar wordt.

Als laatste wil Van Deelen geïnteresseerden meegeven dat de grond ook een belangrijke factor is. Zijn ervaring is dat op vochtige en voedselrijke grond wilgen het beste groeien.

Toevoegen quote: optioneel