In de aflevering van Binnenste Buiten van 4 december wordt aandacht besteed aan De Nieuwe Baankreis, het bedrijf waar Ron en Gracia Verdel in 2018 samen met compagnon Edward Nijk als voorbeeldbedrijf een walnotengaard in de uitloop hebben gerealiseerd.

De aflevering is terug te kijken via deze link. Het item over De Nieuwe Baankreis begint op 5:07 minuut en gaat verder op 12:53 en 19:40.

In het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ wordt op 28 november 2019 van 13.00 tot 16.00 een workshop ‘notenteelt (en fruit) in kippenuitlopen’ voor pluimveehouders georganiseerd.

De workshop vindt plaats bij Johan Verbeek in Renswoude, waar eind vorig jaar in het kader van dit project op 2 hectare walnoten in de uitloop zijn aangeplant. Tijdens de workshop zal door hovenier en notenteler Roderik de Vries praktische kennis worden gedeeld over welke mogelijkheden er zijn met notenteelt in kippenuitlopen en wat er komt kijken bij het beheer van notenbomen in een uitloop.

Buiten in de uitloop zullen de verschillende aspecten van beheer van notenbomen (o.a. aanplant, snoei, oogst) aan de hand van de notenaanplant aan bod komen.

Als aanvulling op het notenprogramma zal ook worden stilgestaan bij de fruitboomgaard in een ander deel van de uitloop, waarbij kort wordt verteld wat de ervaringen hiermee zijn en welke kansen er liggen.

Deelname aan de workshop is kostenloos, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Het programma is als volgt:

13.00-13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 14.00 Aanvang
Toelichting project Agroforestry in kippenuitlopen
14.00 – 14.15 Korte introductie notenteelt – Roderik de Vries
14.15 – 15.15 Naar buiten:
Uitleg Johan notenaanplantQ&A notenteelt – Roderik de Vries,Bijvoorbeeld:Waar op letten bij aanplant? Wanneer snoeien en hoe snoeien? Wanneer oogsten en hoe oogsten?
15.15 – 15.45 Fruitteelt

Ervaringen en kansen

15.45 – 16.00 Afsluiting
16.00 – …. Borrel

Achter het biologische pluimveebedrijf van Johan, Jantine en Ariën Verbeek in het buitengebied van Renswoude staan 201 walnootboompjes. Sprietige exemplaren van amper twee meter hoog, met telkens een metertje of tien ertussen. Een bos kun je het nog niet noemen, maar over een paar jaar zal het hier al aardig toeven zijn. De walnotenboomgaard wordt het buitenverblijf van een deel van de 16 duizend biokippen die Verbeek houdt. De nieuwe groep is net gearriveerd en moet nog even acclimatiseren in de stal. Zodra de dieren gewend zijn, mogen ze dit beboste terrein als hun uitloop gebruiken. Het project is een van de pilots die, onder toeziend oog van WUR, moeten aantonen wat extra bosbouw kan bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Resource, maart 2019. Klik hier voor het hele artikel.